Termeni și condiții

Termeni si Conditii

1. Introducere
Acești Termeni și condiții se aplică acestui site web și tranzacțiilor legate de produsele și serviciile noastre. Este posibil să aveți obligații prin contracte suplimentare legate de relația dvs. cu noi sau de orice produse sau servicii pe care le primiți de la noi. În cazul în care orice prevederi ale contractelor suplimentare intră în conflict cu orice prevederi ale acestor Termeni, prevederile acestor contracte suplimentare vor avea control și vor prevala.

2. Obligativitatea
Prin înregistrarea, accesarea sau utilizarea în alt mod a acestui site web, sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni și condiții stabilite mai jos. Simpla utilizare a acestui site implică cunoașterea și acceptarea acestor Termeni și condiții. În anumite cazuri particulare, vă putem solicita, de asemenea, să vă dați acordul explicit.

3. Proprietatea intelectuală
Noi sau licențiatorii noștri deținem și controlăm toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra site-ului web, precum și asupra datelor, informațiilor și altor resurse afișate sau accesibile în cadrul site-ului web.

3.1 Toate drepturile sunt rezervate

Cu excepția cazului în care conținutul specific impune altfel, nu vi se acordă o licență sau orice alt drept în temeiul drepturilor de autor, al mărcilor comerciale, al brevetelor sau al altor drepturi de proprietate intelectuală. Acest lucru înseamnă că nu veți utiliza, copia, reproduce, executa, afișa, distribui, încorpora în orice mediu electronic, modifica, inversa ingineria, decompila, transfera, descărca, transmite, monetiza, vinde, comercializa sau comercializa resursele de pe acest site web sub nicio formă, fără permisiunea noastră prealabilă scrisă, cu excepția și numai în măsura în care este stipulat altfel în reglementările de drept imperativ (cum ar fi dreptul de a cita).

4. Proprietatea terților
Site-ul nostru web poate include hyperlink-uri sau alte referințe la site-urile web ale altor părți. Nu monitorizăm și nu revizuim conținutul site-urilor web ale altor părți care sunt legate de acest site web. Produsele sau serviciile oferite de alte site-uri web fac obiectul termenilor și condițiilor aplicabile ale respectivelor terțe părți. Opiniile exprimate sau materialele care apar pe aceste site-uri web nu sunt neapărat împărtășite sau aprobate de noi.

Nu vom fi responsabili pentru practicile de confidențialitate sau conținutul acestor site-uri. Vă asumați toate riscurile asociate cu utilizarea acestor site-uri web și a oricăror servicii conexe ale terților. Nu vom accepta nicio responsabilitate pentru orice pierdere sau daună, indiferent de modul în care a fost cauzată, care rezultă din divulgarea de către dvs. către terțe părți a informațiilor personale.

5. Utilizarea responsabilă
Vizitând site-ul nostru web, sunteți de acord să îl utilizați numai în scopurile prevăzute și așa cum este permis de acești Termeni, de orice contracte suplimentare încheiate cu noi, precum și de legile, reglementările și practicile online general acceptate și de liniile directoare din industrie aplicabile. Nu trebuie să utilizați site-ul nostru web sau serviciile noastre pentru a utiliza, publica sau distribui materiale care constau în (sau sunt legate de) programe informatice rău intenționate; să utilizați datele colectate de pe site-ul nostru web pentru orice activitate de marketing direct sau să desfășurați activități de colectare sistematică sau automată a datelor pe sau în legătură cu site-ul nostru web.

Este strict interzisă implicarea în orice activitate care cauzează sau poate cauza daune site-ului web sau care interferează cu performanța, disponibilitatea sau accesibilitatea site-ului web.

6. Depunerea ideilor
Nu trimiteți idei, invenții, lucrări de autor sau alte informații care pot fi considerate proprietate intelectuală proprie pe care doriți să ni le prezentați, cu excepția cazului în care am semnat mai întâi un acord privind proprietatea intelectuală sau un acord de confidențialitate. Dacă ne-o dezvăluiți în absența unui astfel de acord scris, ne acordați o licență mondială, irevocabilă, neexclusivă, neexclusivă și fără redevențe pentru a utiliza, reproduce, stoca, adapta, publica, traduce și distribui conținutul dvs. în orice mediu existent sau viitor.

7. Încetarea utilizării
Putem, la discreția noastră exclusivă, să modificăm sau să întrerupem în orice moment accesul, temporar sau permanent, la site-ul web sau la orice Serviciu de pe acesta. Sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de o terță parte pentru o astfel de modificare, suspendare sau întrerupere a accesului dvs. sau a utilizării site-ului web sau a oricărui conținut pe care l-ați partajat pe site-ul web. Nu veți avea dreptul la nicio compensație sau altă plată, chiar dacă anumite caracteristici, setări și/sau orice conținut la care ați contribuit sau pe care ați ajuns să vă bazați, sunt pierdute definitiv. Nu trebuie să ocoliți sau să ocoliți, sau să încercați să ocoliți sau să ocoliți, nicio măsură de restricționare a accesului pe site-ul nostru web.

8. Garanții și răspundere
Nicio dispoziție din această secțiune nu va limita sau exclude orice garanție implicită prin lege care ar fi ilegal să fie limitată sau exclusă. Acest site web și tot conținutul de pe site sunt furnizate „așa cum sunt” și „așa cum sunt disponibile” și pot include inexactități sau erori tipografice. Ne declinăm în mod expres toate garanțiile de orice fel, fie ele exprese sau implicite, cu privire la disponibilitatea, acuratețea sau caracterul complet al conținutului. Nu oferim nicio garanție că:

acest site web sau conținutul nostru va satisface cerințele dumneavoastră;
acest site web va fi disponibil în mod neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori.
Următoarele prevederi ale acestei secțiuni se vor aplica în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă și nu vor limita sau exclude răspunderea noastră în ceea ce privește orice aspect pentru care ar fi ilegal sau ilegal să ne limităm sau să ne excludem răspunderea. În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru orice daune directe sau indirecte (inclusiv orice daune pentru pierderea profiturilor sau a veniturilor, pierderea sau coruperea datelor, a software-ului sau a bazei de date, sau pierderea sau afectarea proprietății sau a datelor) suferite de dumneavoastră sau de o terță parte, care rezultă din accesul sau utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru web.

Cu excepția cazului în care un contract suplimentar prevede în mod expres contrariul, răspunderea noastră maximă față de dvs. pentru toate daunele care decurg din sau sunt legate de site-ul web sau de orice produse și servicii comercializate sau vândute prin intermediul site-ului web, indiferent de forma de acțiune legală care impune răspunderea (indiferent dacă este vorba de contract, echitate, neglijență, comportament intenționat, delict sau altfel), va fi limitată la prețul total pe care ni l-ați plătit pentru a achiziționa astfel de produse sau servicii sau pentru a utiliza site-ul web. O astfel de limită se va aplica în ansamblu tuturor reclamațiilor, acțiunilor și cauzelor de acțiune de orice fel și natură.

9. Confidențialitate
Pentru a accesa site-ul nostru web și/sau serviciile noastre, este posibil să vi se ceară să furnizați anumite informații despre dvs. ca parte a procesului de înregistrare. Sunteți de acord că toate informațiile pe care le furnizați vor fi întotdeauna exacte, corecte și actualizate.

10. Restricții la export / Conformitate juridică
Este interzis accesul la site-ul web din teritorii sau țări în care conținutul sau achiziționarea produselor sau serviciilor vândute pe site este ilegală. Nu aveți voie să utilizați acest site web cu încălcarea legilor și reglementărilor de export din România.

11. Atribuirea
Nu aveți voie să cesionați, transferați sau subcontractați niciunul dintre drepturile și/sau obligațiile dvs. în temeiul acestor Termeni și condiții, în totalitate sau parțial, către o terță parte, fără acordul nostru prealabil în scris. Orice pretinsă cesiune care încalcă această secțiune va fi nulă și neavenită.

12. Încălcări ale acestor Termeni și condiții
Fără a aduce atingere celorlalte drepturi pe care le avem în temeiul acestor Termeni și condiții, dacă încălcați în vreun fel acești Termeni și condiții, putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate pentru a soluționa încălcarea, inclusiv suspendarea temporară sau permanentă a accesului dvs. la site-ul web, contactarea furnizorului dvs. de servicii de internet pentru a-i solicita să vă blocheze accesul la site-ul web și/sau să înceapă o acțiune în justiție împotriva dvs.

13. Despăgubiri
Sunteți de acord să ne despăgubiți, să ne apărați și să ne exonerați de orice pretenții, responsabilități, daune, pierderi și cheltuieli, legate de încălcarea de către dvs. a acestor Termeni și condiții și a legilor aplicabile, inclusiv a drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor de confidențialitate. Ne veți rambursa prompt daunele, pierderile, costurile și cheltuielile noastre legate de sau care decurg din astfel de reclamații.

14. Renunțare
Neaplicarea oricăreia dintre dispozițiile stabilite în acești Termeni și condiții și în orice Acord sau neexercitarea oricărei opțiuni de reziliere nu va fi interpretată ca o renunțare la aceste dispoziții și nu va afecta validitatea acestor Termeni și condiții sau a oricărui Acord sau a oricărei părți a acestora, sau dreptul de a aplica ulterior fiecare dispoziție.

15. Limba
Acești Termeni și Condiții vor fi interpretați și interpretați exclusiv în limba română. Toate notificările și corespondența vor fi redactate exclusiv în această limbă.

16. Întregul acord
Acești Termeni și Condiții vor constitui întregul acord între dumneavoastră și S.C. NEFROLIFE S.R.L. în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui site.

18. Alegerea legii și a jurisdicției
Acești Termeni și condiții sunt guvernate de legile din România. Orice litigii legate de acești Termeni și Condiții vor fi supuse jurisdicției instanțelor din România. În cazul în care o instanță sau o altă autoritate consideră că o parte sau o prevedere a acestor Termeni și Condiții este invalidă și/sau inaplicabilă în conformitate cu legislația aplicabilă, respectiva parte sau prevedere va fi modificată, eliminată și/sau aplicată în măsura maximă permisă, astfel încât să dea efect intenției acestor Termeni și Condiții. Celelalte prevederi nu vor fi afectate.

19. Informații de contact
Acest site web este deținut și operat de S.C. NEFROLIFE S.R.L.

Ne puteți contacta cu privire la acești Termeni și Condiții prin intermediul paginii noastre de contact.

Sau scriindu-ne sau trimițându-ne un e-mail la următoarea adresă: contact@artemdental.ro
Str. Prof. Petru Cujba, nr. 8, Iași

https://clinicadoctoracatrinei.ro/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-1-320x92.png

O echipă de medici profesioniști care lucrează cu materiale și echipamente de ultimă generație, am reușit să ne ridicăm la aceste standarde având un singur obiectiv: satisfacția pacientului.

Program

© 2016 – 2022 Clinica Dr. Acatrinei. Toate drepturile rezervate.

Catalina S. Morarasu


Specialist in Durere Orofaciala coordonator al Centrului de Durere Orofaciala si Medicina Dentara a Somnului la

Ukiah Periodontics and Implant Center, Ukiah California

Advanced Endodontics, Santa Rosa California

 • Specialist in durere orofaciala si tulburarile ATM (specialitate recunoscuta de American Dental Association)
 • Diplomat, American Board of Orofacial Pain
 • Diplomat, American Board of Dental Sleep Medicine
 • Fellow, American Academy of Orofacial Pain
 • Minnesota Sleep Society Past President

 

Educatie si Formare:

 • 2022- Competenta in utilizarea terapeutica orofaciala si estetica a toxinei botulinice si derma filleri, American Academy of Facial Esthetics
 • 2021-2022- Competenta in utilizarea in regenerarea faciala si stomatologica a PRF, Facial Esthetics prf.edu, Dr. Richard Miron
 • 2009 - Master of Science in Dentistry, University of Minnesota, School of Dentistry
 • 2009 - Diplomat, American Board of Dental Sleep Medicine
 • 2008 - Fellow, American Academy of Orofacial Pain
 • 2006 - Diplomat, American Board of Orofacial Pain; Orofacial Pain specialist
 • 2002 -2004: TMJ and Orofacial Pain Graduate Program- University of Minnesota, School of Dentistry (2 ani rezidentiat)
 • 1993 - 1997: Doctor in stiinte medicale stomatologie cu teza: “Disfunctii stomatognatice la bolnavii endocrini”, UMF “Gr.T.Popa” Iasi, Facultatea de Stomatologie

 

 • 1983 - 1988 – Diploma de licenta doctor- medic, Facultatea de Stomatologie, UMF “Gr.T.Popa” Iasi

Experienta Profesionala

2004-prezent: Medic stomatolog specialist in Durere Orofacial si Tulburarile ATM, practica stomatologica specializata in diagnosticul si tratamentul Durerii Orofaciale si al tulburarilor ATM, precum si managementul pacientilor cu apnee de somn cu ajutorul dispozitivelor de avansare mandibulara.  Activitate stomatologica privata: 2004-2022 in Minnesota, USA, 2022-prezent California, USA

2020-prezent: Examinator, American Board of Orofacial Pain

2013-2015: Presedinte al Minnesota Sleep Society

2009-prezent: Director de curs, American Academy of Orofacial Pain

2002-2003: Profesor universitar, Catedra de Protetica Dentara, Facultatea de Stomatologie Iasi

2001-2002: Conferentiar universitar

1998-2000: Sef lucrari

1999-2000: Director al Ambulatorului universitar al Facultatii de Stomatologie Iasi

1993-1998: Asistent universitar

1998: medic primar in stomatologie generala, Ministerul Sanatatii Bucuresti

1994: medic specialist stomatologie generala, Ministerul Sanatatii Bucuresti

1991-1993: Preparator universitar

1993: Certificat stagiu clinic de Protetica Dentara, Hopitaux de Lyon, Universite Claude Bernard, Lyon France

Speaker pe domeniul Durerii Orofaciale si al tulburarilor ATM, precum si Medicina Dentara a Somnului, la conferintele anuale ale American Academy of Orofacial Pain, Minnesota Sleep Society, study clubs, Seminarii anuale ale Park Dental and The dental Specialists of Minnesota, Seminarii ale Metro Dentalcare, Mendocino Dental  Fair, Humboldt Dental Association.

This will close in 20 seconds

OrthoArt


OrthoArt Lab este un laborator de tehnică dentară specializat în realizarea dispozitivelor ortodontice. Suntem interesanți, în special, de oferirea unor produse de calitate superioară prin folosirea sistemelor inovative. Investiția în utilaje și materiale de ultimă generație, prezența constantă la cursuri mondiale și colaborarea directă cu medici ortodonți cu experiență ne-au determinat să atingem cele mai înalte standarde de calitate.

Prezent pe piața stomatologică din Italia încă din anul 2003, OrthoArt Lab s-a dezvoltat și în România prin deschiderea unui laborator în 2016. Avem colaboratori importanți, cum ar fi cea cu liderul mondial în tratamentul pentru apneea în somn SomnoMed și cu laboratorul Uniontech, împreună cu Orthoprofile, pentru dispozitivele de nouă generație realizate pe minișuruburi Benefit cu sistemul Easydriver.

OrthoArt Lab a pus, în ultimii ani, foarte mare accent pe medicina dentară a somnului, participând la foarte multe cursuri în Europa și urmărind îndeaproape centre de excelență în tratarea Sindromului de Apnee în Somn (SAS), cum ar fi Spitalul Universității din Antwerp (Belgia), unde am petrecut mult timp alături de Prof. Dr. Marc Braem, de la care am învățat protocoale și tipuri de tratament pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților care suferă de SAS în România.

Oferim colaboratorilor noștri posibilitatea de a-și proiecta împreună cu noi, în cabinet sau în laborator, dispozitivele personalizate în funcție de necesitate, pentru a căuta și a găsi soluțiile cele mai potrivite pentru tipul de tratament dorit și pentru a asigura pacienților un rezultat optim la sfârșitul tratamentului.

Cu o experiență dobândită în peste 20 de ani, laboratorul OrthoArt Lab oferă o gamă completă de dispozitive ortodontice: dispozitive mobile, fixe, funcționale, distalizatoare, dispozitive de reabilitare ATM, dispozitive pentru tratamentul Sindromului de Apnee în Somn, sisteme computerizate pentru deplasări dentare cu aliniatori invizibili. De asemenea, suntem implicați în organizarea de cursuri de formare teoretică și practică pentru medicii ortodonți.

This will close in 20 seconds

Suna acum!